Kokoelma: Taidekasvatus ja käsityökoulu

Taito käsityökoulu on vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta, Pohjois-Pohjanmaan taiteen perusopetusta. Opetus on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja sitä antavat alan koulutetut ammattilaiset. Taiteen perusopetuksen oppilaat saavat valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taito käsityökoulun ryhmät kokoontuvat Kulttuuritalo Valveella ja Taitokeskus Oulun kahdessa toimipaikassa Oulussa. Ryhmiä on yhteensä kahdeksan, joissa tarjotaan opetusta 4-99 -vuotiaille. Kädentaidot kehittyvät sekä lapsilla että varttuneemmilla.

0 tuotteet

Valitettavasti tässä kokoelmassa ei ole tuotteita